Expertiză contabilă

QuickCont este o firmă acreditata CECCAR, fiind în măsură să vă ofere servicii de expertiză contabilă în Târgoviște și alte localități din țară, la cerere.

Experți contabili autoriați Ceccar

Te ajutăm să iei deciziile corecte pentru afacerea ta.

Expertiza contabila Targoviste

Scopul activității de expertiză contabilă este de a furniza părților interesate informațiile necesare pentru a găsi o soluție în privința unei contestații depuse de una dintre părți.   

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile legii și deține competența profesională de a verifica și de a aprecia modul de organizare și de conducere a contabilității, de a supraveghea gestiunea societății comerciale și de a verifica legalitatea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

După destinația să expertiza contabilă poate fi:

Pentru servicii de expertiză contabilă, vă rugăm să ne contactați.